Heltäckande inom avlopp och ledningsrensning
Klensmeden AB sysslar med avloppsservice, slamtömning, uthyrning av toaletter och ledningsrensning. Företaget startades av P-O Klensmeden år 1962 och är därför väl etablerat. Numera ägs det av Einar Berglund, Mats Matsson och Sten Lindberg och håller till i nya fräscha lokaler i Lits industriby.
En service som Klensmeden erbjuder är att kunden kan teckna ett avtal som innebär att Klensmeden med bestämda intervaller tömmer exempelvis fettavskiljare, oljeavskiljare, dagvattenbrunnar samt spolarledningar. Man tömmer även trekammarbrunnar, tankar, och rännstensbrunnar, samt kommunala pumpstationer och reningsverk.
Företaget har dessutom ett torrsugsfilter som gör att de kan suga dammande materiel som exempelvis aska, flytgolv, sand och sågspån.
Med sina ADR-klassade bilar suger och transporterar de miljöfarligt avfall som till exempel oljeavskiljare, sandfång, diesel och spilloljetankar, berättar Einar.
Vid avloppsstopp kan Klensmeden komma till undsättning med sina kombibilar, då de har jour dygnet runt. Med de bilarna klarar de alla typer av ledningar, från privata hushåll till kommunala ledningsnät.

Bland Klensmedens kunder finns både företag, privatpersoner och kommuner. Klensmeden AB är ett miljöcertifierat företag enligt ISO 9001 och ISO 14001. vilket betyder att man har en internationell standard som gäller företagets hela kvalitets- och miljösystem och garanterar kvaliteten på allt från inköpsrutiner, leverantörsbedömningar, lagerhanteringsrutiner, produktionsmetoder, leveranser och ekonomisystem till personal, utbildningsrutiner, försäljningsrutiner, och avvikelsehantering.
Klensmedens anställda har lång erfarenhet och kan i stort sett hantera alla uppdrag dom får. Eftersom branschen ständigt utvecklas blir en tekniker aldrig riktigt fullärd, men om det är någonstans du kommer riktigt nära så är det hos Klensmeden AB.
– En av orsakerna till att vi är så framgångsrika är att vi alltid ställer upp för våra kunder oavsett tid, väder och vind, och alltid är flexibla att hitta lösningar på problemen, säger Einar.

Klensmeden

Bransch:
Bygg / Fastighet

Telefon: 0642-10200
Fax: 0642-10244


Email:
klensmeden@telia.com

Hemsida:
www.klensmeden.se

Adress:
Klensmeden
Östersundsvägen 63
83030 Östersund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN